Er der formkrav til forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Min kone har 2 børn fra forrige ægteskab og det samme har jeg. Alle 4 børn er voksne, og alle 4 har skrevet under på, at den der lever længst af min kone og jeg kan sidde i uskiftet bo.

Er dette gyldigt, når jeg selv har lavet dette dokument, eller skal det ordnes af en advokat?

Svar:

Et forhåndssamtykke til hensidden i uskiftet bo kræver ikke opfyldelse af bestemte formkrav.

Dokumentet er derfor efter al sandsynlighed gyldigt

Det er vigtigt, at der i samtykket står, at dette gives med virkning også for arvingernes livsarvinger.

I burde overveje at oprette et gensidigt testamente, der bl. a. tager højde for, at det jo ikke er sikkert at længstlevende sidder i uskiftet bo til sin død. Længstlevende kan jo skifte når som helst og længstlevende har i visse tilfælde pligt til at skifte det uskiftede bo, bl. a. ved indgåelse af nyt ægteskab. Hvis længstlevende skifter i levende live, vil længstlevendes egne børn arve op til 15 gange mere end førstafdødes børn og det forekommer urimeligt for langt de fleste. I testamentet kan I indsætte bestemmelser, der sikrer en ligelig fordeling af arven mellem særbørnene ved længstlevendes død, uanset dødsfaldsrækkefølgende og uanset om der skiftes i længstlevendes levende live. I kan skræddersy et ligedelingstestamente online med advokatbistand på www.minadvokat.dk

Testamentet kunne ligeledes indeholde bestemmelser om, at arven til børnene skal tilhøre disse som fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje, og at  længstlevende forpligter sig til ikke at ændre testementer til skade for de af førstafdødes livsarvinger, der har samtykket til hensidden i uskiftet bo.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus