Skal længstlevendes private kapitalpension deles?

Hvis en privat kapitalpension skal deles ved separation og skilsmisse, fordi der er tale om ekstra pension, må det vel betyde, at hvis ægtefællen dør og boet gøres op, så har ægtefællens børn af første ægteskab (ingen adoption) vel krav på en del af længstlevendes private kapitalpension ?

Svar:

Det fremgår af retsvirkningslovens § 16 a, at længstlevende ægtefælles pensionsrettigheder ikke skal deles. Dette gælder, selv om pensionsrettigheden skulle deles ved separation eller skilsmisse.

Førstafdødes livsarvinger kan ikke rejse vederlagskrav, hvis længstlevendes pensionskonti hidrører fra fællesejemidler, medmindre indbetalingerne kan karakteriseres som misbrug af rådigheden over fælleseje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.