Hvad skal der betales i boafgift i boet efter min stedfar?

Jeg har et par spørgsmål ang. boafgift. Det drejer sig om arven efter min mor, der døde i 2011. Siden hendes død sad hendes mand, der ikke var min far, i uskiftet bo. Han døde i okt. 2019 og efterlod sig en arv på kr. 240.000,- i kontanter. På min mors side er vi 3 søstre og på hendes mands side 1 adoptivsøn samt 2 børnebørn efter en afdød søn. Mine spørgsmål er nu følgende:

1. Hvor stor er boafgiften?

2. Bliver udgifter til begravelse samt advokatbistand fratrukket arven, før eller efter en evt. boafgift?

3. Hvordan skal boet deles?

4. Gælder normal opsigelse på 3 mdr. også ved dødsfald?

5. Ved tømning af lejligheden eksisterede der en vedligeholdelseskonto på kr. 17.000,-. Hvem tilfalder denne?

Jeg kan oplyse, at lejligheden efter tømning straks og i urørt stand blev solgt som ejerlejlighed, samt at udlejeren ikke havde noget krav om istandsættelse af lejligheden efter tømning.

Svar

ad 1: Der bliver ingen boafgift, hvis boet i alt er på under 2 gange bundfradraget for 2019 på 295.300 kr. eller 590.600 kr.

ad 2: Begravelsesudgifter og bobehandlingsudgifter bliver fratrukket før afgiftsberegningen

ad 3: Din mors halvdel af boet skal deles i 3 portioner og din stedfars halvdel skal deles i 2 portioner.

ad 4: Ved dødsfald gælder de almindelige regler om opsigelse af lejemål.

ad 5: Vedligeholdelseskontoen kan beholdes af udlejer.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg