Skal min stedmoders indekskontrakter deles?

Min far er død, jeg skal så arve ham. Han var gift, men ikke med min mor. Hans kone har nogle indekskontrakter i sit eget navn. Skal jeg have min arv af disse?

Svar

Hvis der var fælleseje i ægteskabet, skal du (og dine eventuelle søskende til sammen) arve 1/3 af den samlede fælleformue. Det forudsættes, at din far ikke har oprettet testamente, og at begge ægtefællers formuer (nettobodele) er positive.

Ved opgørelsen af formuerne kan din fars hustru normalt undlade at medtage værdien af egne pensionsordninger, f. eks. kapital- og ratepensionskonti. Det er fastslået i retspraksis, at hun også som længstlevende kan forlodsudtage sine indekskontrakter, når disse er af rimelig størrelse

Hvis det samlede bo er på under 200.000 kr. netto, kan den længstlevende udtage hele boet. Du kan læse mere om denne særlige regel, som går forud for børns tvangsarveret på emne nr. 822.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.