Er boafgiften beregnet korrekt med dobbelt bundfradrag?

Vedr. arven efter mine forældre.

Min far afgik ved døden for 10 år siden. Min mor har siddet i uskiftet bo, indtil hendes død i 2021.

Vi er to søskende efter begge mine forældre, og en halvsøster på min faders side.

Fællesboet er på kr. 486.779. Derudover er der et særbo efter min mor på kr. 78.286.

Ved henvendelse til skifteretten fik jeg at vide, at der kunne benyttes dobbelt bundfradrag ved boafgiftsberegningen ved arvens udbetaling. Men jeg har imidlertid netop modtaget boafgiftsberegningen fra retten, og det fremgår heraf, at skifteretten har beregnet bundfradraget for hver af ægtefællernes boslod, således at der bliver et uudnyttet restbundfradrag, der ikke er overført til længstlevendes boslod. Endvidere har skifteretten anvendt længstlevendes bundfradrag forholdsmæssigt i særboet og fællesboet.

Kan det være rigtigt??, og hvordan skal jeg forholde mig??

 

Svar

Efter min opfattelse er afgiftsberegningen korrekt.

Din fars boslod udgjorde 243.390 kr. og da bundfradraget i 2021 var på 308.800 kr. skal der ikke betales boafgift efter ham.

Det uudnyttede bundfradrag kan desværre ikke overføres til din mors boslod.

Din mors boslod udgjorde 243.390 kr. plus særboet 78.286 kr: i alt 321.676 kr.

Bofradraget udgjorde 308.800 kr., og der skal derfor betales boafgift af det overskydende beløb på 12.876 kr. 15% heraf udgør 1.931,40 kr.

Det er korrekt, at bundfradraget er blevet fordelt forholdsmæssigt, men dette har ingen betydning for den samlede afgift i denne sag.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv  P/S

Ryesgade 31
8100 Århus C
Tlf.: 86 13 06 00