Bortfalder gensidigt testamente ved separation?

Først tak for jeres gode initiativ, det er en rigtig god ide som I har ført ud i livet.

Så til mit spørgsmål. Min mor er lige flyttet alene i en ældre bolig uden min stedfar. Nu søger min mor (med min fars modvillige underskrift) seperation ved overpræsidiet i København.

Mine forældre har for mange år siden lavet et testamente om at side i uskiftet bo ved den enes dødsfald. Min mor og jeg har fået at vide på et tidligt tidspunkt at ved seperation og når der er skiftet ved samme lejlighed, gælder dette testamente ikke længere. Er dette korrekt?

Min mor har et barn (mig fra tidligere ægteskab) og min stedfar har to børn fra tidligere forhold. Der er ikke nogen formue tilstede.

Svar

Udgangspunktet er ifølge arvelovens § 49, at et gensidigt testemente bortfalder ved separation, men konkrete omstændigheder kan føre til at testamentet overlever separationen. Selv om der ikke er noget, der tyder på, at sådanne særlige omstændigheder foreligger i din mors tilfælde, bør hun for en sikkerheds skyld tilbagekalde testamentet.

Hvis der er tale om et notartestamente, bør hun rette henvendelse til skifteretten, hvor hun bor. De vil sikkert kunne hjælpe hende med tilbagekaldelsen, som i øvrigt er stempelfri.

Husk at tilbagekaldelsen for at være gyldig skal meddeles din stedfar. Dette bør ske i et anbefalet brev eller noteres af statsamtet i forbindelse med vilkårsforhandlingen.

Den indbyrdes arveret efter loven bortfalder under alle omstændigheder ved separationen. Det samme gælder retten til at sidde i uskiftet bo.

Med venlig hlsen

Jørgen U. Grønborg