Hvordan deles et uskiftet bo fra 1938?

Den 7. maj 1948 afgår min farmor ved døden. Min farfar sad i uskiftet bo til sin død i september 2002.

Hvorledes er reglerne for boets deling i dette tilfælde. Min farfar oprettede testamente i 1987 med codiciler i 1990, 1993 og 1999.

Der er to livsarvinger, min far og min fars bror, og legat til mangeårig husbestyrerinde.

Svar

Da din farmor er død før d. 01.04.1964 skal boet deles med 3/8, som falder i arv efter farmor og 5/8, som falder i arv efter din farfar. Hvis der kun er fællesbørn og disse begge har overlevet begge forældre, betyder delingsforholdet ikke noget, da børnene jo skal dele hele boet.

Din farfar har kunnet testere over halvdelen af den del, der faldt i arv efter ham, dvs. 5/16 af det uskiftede bo. Jeg går ud fra, at legatet til husbestyrerinden ligger inden for denne del.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus