Hvordan får jeg dokumentation for, at jeg ikke længere sidder i uskiftet bo, efter at sønnerne har givet arveafkald?

Min kone døde i 2014, og jeg sidder i uskiftet bo

Jeg har to voksne sønner, som i dag gerne vil give blankt arveafkald, på deres arv efter deres mor,  så jeg evt. kan indgå nyt ægteskab med min samlever gennem 4 år.

Svar:

Dine sønner skal først underskrive erklæringer om afkald på forventet arv - se formular nr. 288.

Du skal derefter sende de originale arveafkaldserklæringer til skifteretten i den retskreds, som behandlede boet i 2014.

Du kan skrive: "Jeg skal anmode om, at det indføres i skiftebogen, at der er afgivet erklæring om fuldstændigt arveafkald uden vederlag fra alle afdødes livsarvinger, og at undertegnede, den efterlevende ægtefælle, uden skifte overtager det uskiftede bo til fri rådighed, jf. princippet i arvelovens § 34."

Arvelovens § 34 omtaler den situation, hvor alle livsarvingerne er afgået ved døden, men anvendes også på situationen, hvor alle livsarvinger har givet arveafkald.

Det koster som udgangspunkt ikke noget, men du vil sikkert gerne have en udskrift af skiftebogen, som du kan bruge som dokumentation for, at det uskiftede bo er ophørt, og gebyret for en udskrift er kr. 175.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31,
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600