Skal ratepension deles lige mellem 3 søskende, når arven ikke skal ligedeles?

Vores far døde september 2013 og efterlod sig 3 arvinger - 3 børn. Hans testamente er udformet sådan, at den ene arving kun skal have sin tvangsarv.

Min forståelse er, at min fars ratepension ikke hører under boet, men kan deles lige så snart, at skattevæsenet har tilbageholdt de 40% i skat.

Hvis det er korrekt forstået, at ratepensionen ikke hører under boet, kan vi så dele beløbet i tre lige store dele eller gælder min far testamente også her?

Svar:

Jeg går ud fra, at ratepensionen ifølge begunstigelsesklausulen skal tilfalde din fars "nærmeste pårørende."

Hvis din far ikke har ændret denne begunstigelsesklausul, skal ratepensionen fordeles ligeligt mellem din fars 3 børn, selv om din fars testamente indeholder en anden fordeling af selve arven.

Forsikringsselskabet tilbageholder først 40%, og dernæst 15% af de resterende 60% til dækning af boafgift. Der bliver derfor kun udbetalt netto 51% af indeståendet på ratepensionen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.