Kan udgifter til arveudlægsskøde fratrækkes i boet ved boafgiftsberegningen?


Vores afdøde fars ejendom skal arveudlægges, således at min bror skal overtage den.

I den forbindelse vil jeg meget gerne vide, om man kan fradrage udgifter til advokat for skødeskrivning, tinglysningsattest, energimærkning, kommunalt oplysningsskema m.v. i bobeholdningen inden beregning af boafgiften.

Svar:

Ingen af de nævne udgifter kan fratrækkes som passiver i boopgørelsen i relation til boafgift

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus