Kan min søn gøre sin hustru arveløs?

Min søn og datter er gift. De har fælleseje. Deres hus og to biler har de købt i fællesskab. Ved evt. skilsmisse skal de jo dele tingene lige over, da de er købt i fælleseje og har købt dem i fællesskab. De har to børn.

Min svigerdatter er dårlig til det med økonomi, hun kan nemt bruge 7.000-10.000 kr. på en måned, som hun ikke rigtig ved, hvad hun har brugt til. Hun ligner et eksempel fra luksusfælden.

Nu spørger min søn, om han kan lave testamente, således at ved hans evt. død så får min svigerdatter kun tvangsarv, og børnene bliver i stedet begunstiget med en større arv?

Det drejer sig mest omkring nogle pensionsopsparinger, som min søn har; dem ønsker han ikke, at min svigerdatter skal få glæde af ved min søns evt. død.

Svar:

Din søn kan ved testamente reducere hustruens arv til tvangsarven på 1/8 af hans boslod (halvdelen af fællesformuen), og hun vil da i alt få 9/16 af fællesformuen i boslod og arvelod.

De resterende 7/16 af fællesformuen kan da testeres til børnene.

Din søn kan i testamentet bestemme, at friarven til børnene, dvs. 3/8 af fællesformuen, skal udredes straks efter hans død, således at hans hustru kun kan sidde i uskiftet bo med resten.

Din søn kan desuden ændre begunstigelsesklausulerne på de enkelte pensioner og forsikringer ved at indsætte sine livsarvinger som begunstiget

Din søn behøver ikke orientere din svigerdatter om testamentet eller de ændrede begunstigelsesklausuler.
 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500