Har et barn, som blev bortadopteret i 1969, bevaret arveretten efter mig?

Jeg har et barn udenfor ægteskab, som er født i 1966.

Barnet blev bortadopteret i 1969 og min bidragspligt over for barnet bortfaldt.

Mit spørgsmål? Skal dette barn arve mig?

Svar:

Arveretten efter barnets biologiske slægt er som hovedregel bortfaldet ved adoptionen

I visse bevillinger udstedt i perioden 01.01.1957 til 01.10.1972 er der i bevillingen en bestemmelse om, at adoptivbarnet, men ikke adoptivbarnets livsarvinger, bevarer sin arveret efter den biologiske slægt. Disse bestemmelser er fortsat gyldige, men har ikke kunnet indsættes i adoptionsbevillinger efter den 01.10.1972.

Du skal derfor have fat i adoptionsbevillingen for at finde ud af, om arveretten er bortfaldet.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus