Har jeg arveret efter min stedmor, som har arvet 15/16 af boet efter min far?

Min far var skilt fra min mor og gift igen.

Han døde i 2009 og, da min far og nye kone havde lavet testamente, arvede jeg 1/16 del af boet og hans kone fik resten.

Arver jeg hende, når hun engang dør?.

PS: Jeg er enebarn men min fars nye kone har 1 barn fra tidl. ægteskab og 3 børnebørn.

Svar:

Du arver kun din stedmor, hvis dette er bestemt i deres fælles testamente, eller hun selv bestemmer dette i et testamente.

Hvis hun ikke har oprettet testamente, tilfalder hele boet hendes livsarvinger.

Dit eksempel viser, hvor skævt en formue bliver fordelt ved arv, når ægtefæller begge har særbørn, og de har begunstiget hinanden mest muligt ved testamente Førstafdødes børn arver 1/16 og længstlevendes børn arver 15/16.

Det er vigtigt, at sådanne testamenter indeholder klausuler om ligedeling mellem begges livsarvinger, når begge er døde

Se til eks. vores formular 257MLSB: Gensidigt testamente til ægtefæller med ligedeling mellem sammenbragte børn

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus