Er et forhåndssamtykke til uskiftet bo bindende?

Min mand er død i februar 2010.

Vi har ingen fælles børn, min mand har 3 børn og jeg har 2 børn.

Vi blev gift i 1996, hvor vi oprettede testamente, og alle børn skrev under på, at den længstlevende kunne sidde i uskiftet bo. Det er vores ønske, at de 5 børn skal arve lige meget.

Kan det ene barn efter min mand nu fortryde denne underskrift på uskiftet bo og forlange sin arv efter hans far?

Skal han skrive under igen, på en samtykkeerklæring til skifteretten?

Svar:

Et forhåndssamtykke fra et særbarn til uskiftet bo er bindende for særbarnet, medmindre samtykket er ugyldigt eller uvirksomt - f. eks. på grund af bristende forudsætninger.

Særbarnet behøver ikke skrive under igen. Du kan blot fremsende samtykket fra 1996

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus