Hvordan kan jeg få oplyst årsagen til min brors pludselige død?

Min bror døde pludseligt i for tre måneder siden og blev af den grund obduceret. 

Min mor ville ikke have oplyst årsagen til hans død. Det har plaget mig lige siden, at jeg ikke ved, hvad han døde af, og jeg har spurgt min mor mange gange, hvorfor hun ikke ville vide, hvad han døde af, men hun fejer det bare af bordet.

Har jeg nogen mulighed for at få oplyst årsagen til hans død og evt. hvordan?

Svar:

At din mor ikke vil kende dødsårsagen, forhindrer ikke dig i at søge aktindsigt, dvs. tage en snak med den retslæge, der har foretaget obduktionen. Efter min vurdering kan lægen give dig de ønskede oplysninger i medfør af § 45 i lov om patienters retsstilling:

"En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Der kan endvidere videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglen i § 43, stk. 2, nr. 2".

Du kan finde de relevante oplysninger på dette link: http://retsmedicin.eu/siab/files/obduktion.pdf

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk