Kan der ske omstødelse af gaveoverdragelse af et kolonihavehus kort før død?

Min kærestes mor er pludselig død af kræft og derfor står min kæreste nu overfor at skulle arve hende. 

Han har fået at vide af hendes samlever, at hun kort forinden sin død har foræret ham sin kolonihave, da hun vidste at hun ikke havde langt igen. 

Moderens samlever skulle eftersigende af bestyrelsen af haveforeningen være blevet skrevet som ejer af haven. 

Mit spørgsmål er nu om denne foræring er juridisk bindende eller om min kæreste og hans søstre er berettiget til at arve haven?

Svar:

Gaven kan muligvis omstødes efter reglen i arvelovens § 93 om dødsgaver, som bl. a. gælder gaver, der er givet kort før giverens død på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående, og giveren var klar over dette.

Arvelovsudvalget nævner som eksempel et tilfælde, hvor en person af lægen får besked om, at han er uhelbredeligt syg og kun har kort tid tilbage at leve i, i bedste fald op mod et halvt års tid.

I bør søge advokatbistand til at vurdere mulighederne for at få gaven omstødt

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.