Kan jeg ændre testamente, som jeg oprettede i 1998 sammen med min nu afdøde ægtefælle?

Jeg oprettede i 1998 et testamente sammen med min mand, hvor vi dels begunstigede hinanden mest muligt, og dels bestemte, at arven ved længstlevendes død skulle deles mellem min mands to særbørn og mit særbarn med 1/3 til hver. Hvis der allerede er udbetalt arv til førstafdødes arvinger, skal denne arv beregningsmæssigt lægges til boet, før arvelodderne på 1/3 beregnes, og den allerede udbetalte arv skal herefter modregnes

Min mand døde i 2006, og jeg har skiftet med hans to særbørn.

Jeg er nu interesseret i at vide, om jeg kan tilbagekalde testamentet og oprette et nyt?

Det fremgår ikke af testamentet, at dette er uigenkaldeligt, og der er ikke bestemmelser om længstlevendes ret til at ændre testamentet.

Svar:

Efter den nye arvelovs § 81, stk. 2 kan du ikke ved testamente råde over  friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger.

Du kan derfor kun ændre testamentet for så vidt angår den friarv, der skal tilfalde dit eget barn.

Lad mig give dig et eksempel:

Hvis din formue nu er på 1.000.000 kr. og din mands to særbørn hver har fået deres tvangsarv efter deres far på 100.000 kr., vil boet efter dig beregningsmæssigt udgøre 1.200.000 kr, og din mands to børn skal hver arve 1/3 heraf eller 400.000 kr., hvoraf 100.000 kr. allerede er modtaget. Din mands to særbørn skal derfor have 600.000 kr. i yderligere arv, og det kan du ikke ændre ved testamente. Der er herefter 400.000 kr. tilbage til dit eget særbarn. Tvangsarven er på 250.000 kr kr, og du kan derfor kun testere over 150.000 kr. 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus