Stiger boafgiften, hvis to børn skævdeler dødsboet med 2/3 og 1/3?

I forbindelse med en arvesag, hvor der er 2 arvinger - børn af afdøde - er det aftalt, at den ene udtager ca. 1/3 del af arvesummen og den anden 2/3 af arvesummen.

Vil det påvirke den samlede arveafgift? 

eller vil der kunne opstå andre problemer i forhold til det offentlige?

Svar:

Den arving, der kun vil have 1/3 af boet, kan give blankt arveafkald på 1/6 af boet med virkning for sig selv og sine livsarvinger.

Arveafkaldet skal meddeles til skifteretten, inden udlodning påbegyndes. Se i øvrigt dette emne: 864 Sådan giver du afkald på falden arv

Boafgiften er uforandret, men hvis man ikke ordner sagen med et rettidigt arveafkald, skal der betales indkomstskat på op til ca. 60% af den gave, som den ene arving giver den anden.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus