Er der grund til at båndlægge arv til umyndig arving efter fraskilt?

Mit spørgsmål går på arv til umyndige livsarvinger efter en fraskilt. 

Er der regler om tvungen båndlæggelse eller skal/kan/bør dette fastlægges forud ved testamente?

Svar:

Arv til mindreårige skal anbringes i en forvaltningsafdeling, hvis den mindreåriges samlede midler er eller kommer op på 75.000 kr. eller mere

Er den mindreårige samlede midler under 75.000 kr., bestyres arven af barnets værge.

Renterne udbetales normalt løbende til værgen

Værgen kan ansøge Familieretshuset om tilladelse til  at få nogle af midlerne frigivet f. eks. til køb af en PC til den mindreårige

Hvis man vil begrænse værgens rådighed over midlerne, kan man i testamente båndlægge arven, indtil den mindreårige fylder 18 år. I så fald skal midlerne altid anbringes i en forvaltningsafdeling, og det er meget vanskeligt at få de bandlagte midler frigivet.

Selv om arven er båndlagt, skal renterne udbetales til værgen, men det kan i testamentet bestemmes, at renterne af den båndlagte kapital ikke skal udbetales, men tillægges kapitalen. Dette gælder dog kun friarven, som er på 75% af den legale arv.

Det er meget almindeligt, at fraskilte båndlægger arven til deres mindreårige børn, da de ikke ønsker, at den anden af forældrene som værge skal have adgang til de arvede midler.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.