Kan udgifterne til flytning af afdødes indbo fratrækkes som en boudgift?

I forbindelse med opgørelse af et bo har skifteretten fortalt mig at omkostninger til flytning af indboet ikke kan udgiftføres i boopgørelsen, når flytningen er foretaget ved at arvingerne har lejet en kassevogn og selv udført flytningen. 

Skifteretten fortalte mig at der kun kunne være tale om fradrag som udgift, når der var hyret et flyttefirma til opgaven og derfor kunne udgifter til leje af kassevogn og brændstof til denne ikke fradrages i boopgørelsen. 

Kan det være rigtigt.?

Svar:

Udgifter til transport af indbo til arvingernes bopæl er ikke en boudgift ud fra grundsætningen om, at anden gæld end pengegæld er "hentegæld". Disse omkostninger må sidestilles med arveudlægsomkostninger.

Udgifter til bortkørsel af indbo ud til en losseplads er derimod en boudgift.

Ovenstående gælder, uanset om flytningen eller bortkørslen er sket ved et flyttefirma eller foretaget af arvingerne selv

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus