Kan uudnyttet bofradrag ved skifte med særbarn anvendes ved senere skifte af uskiftet bo?

En efterlevende ægtefælle skal skifte med afdødes særbarn (der er bevilget privat skifte) og derefter sidde i uskiftet bo med et fællesbarn (der foreligger skifteretsattest herfor). 

Hvordan forholdes der så med bofradraget. Der bliver ca. 60.000 kr. til særbarnet. 

Bliver hele portionen "brugt" eller bliver resten overført til det uskiftede bo og derved kan bruges, når længstlevende dør?

Svar:

Det uudnyttede bundfradrag på forskellen mellem 236.900 kr. (2005) og 60.000 kr. kan fremføres til benyttelse ved det senere skifte af det uskiftede bo, og beløbet kan pristalsreguleres efter forholdet mellem bundfradraget i førstafdødes dødsår og bunddraget i det år, hvor det uskiftede bo skiftes.

Dette fremgår ikke direkte af boafgiftsloven,  men resultatet er fastslået af Vestre Landsret i en afgørelse, som er trykt i  TFA 2004.538 VLK.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus