Er det muligt at sikre en ligelig fordeling af arven til vore 4 særbørn?

I forbindelse med vi drøftede arv og testamenter stillede mit ældste barn et ...synes jeg.. rimeligt fornuftigt spørgsmål.

Min mand og jeg er gift og har fælleseje og vi har to særbørn hver

Hvis vi nu laver et testamente, så den af os, der lever længst får ½ delen af boet + 2/3 af resten, så får den afdødes arvinger jo kun 1/3... logisk nok. Men når så den længstlevende dør, får hans eller hendes arvinger så ... stort set det hele. er det korrekt, under forudsætning af at længstlevende ikke har formøblet det hele :-)

Kan man, når man laver et testamente hvor man sikrer hinanden, bestemme at arven bliver ligeligt fordelt når min mand og jeg er væk... eller er det helt håbløst.

Svar:

Det er korrekt, at arveloven og visse testamenter kan fører til vilkårlige resultater. Vi kalder sådanne testamenter for Lottotestamenter.

Hvis I f. eks. har en samlet fællesformue på 1.200.000 kr., vil en fordeling efter arvelovens regler føre til, at førstafdødes to livsarvinger hver får 200.000 kr. i arv på et skifte efter førstafdøde, og længstlevende får på skiftet 800.000 kr.. Er denne formue i behold ved længstlevendes død, får længstlevendes to livsarvinger 400.000 kr. hver - eller dobbelt så meget som førstafdødes livsarvinger

Hvis I har testeret mest muligt til længstlevende, bliver vilkårligheden endnu større. Førstafdødes to særbørn får på skiftet efter førstafdøde kun 100.000 kr. hver, og længstlevende udtager 1.000.000 kr. Er denne formue i behold ved længstlevendes død, får længstlevendes to livsarvinger 500.000 kr. hver - eller fem gange så meget som førstafdødes livsarvinger.

Ovenstående skælvdeling opstår ikke, hvis længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo til din død. Længstlevende har kun ret til at sidde i uskiftet bo med samtykke fra førstafdødes livsarvinger, og den længstlevende har aldrig pligt til at sidde i uskiftet bo

I kan oprette er såkaldt ligedelingstestamente, hvor I testerer mest muligt til den længstlevende, hvis boet skal skiftes i længstlevendes levende live. I så fald vil den af jer, der bliver længstlevende, på et skifte få 5/6 af jeres fællesformue, og førstafdødes 2 børn vil hver deres tvangsarv på 1/12 af fællesformuen, hvis boet efter førstafdøde skiftes i længstlevendes levende live.

Et sådant testamente indeholder desuden bestemmelser, der sikrer en ligelig fordeling af arven ved længstlevendes død,  uanset om længstlevende sidder i uskiftet bo til sin død eller ej, og uanset hvem af jer, der bliver længstlevende. Det normale vil enten være, at alle 4 børn hver skal arve 1/4 af det samlede fællesbo, eller at halvdelen skal tilfalde førstafdødes og halvdelen længstlevendes livsarvinger. Ved denne løsning, der svarer til fordelingen af arven, hvis længstlevende sidder i uskiftet bo til sin død, vil særbørnene hver arver 1/4 af det samlede fællesbo.

Testamentet gøres normalt uigenkaldeligt for længstlevende i forhold til de af førstafdødes særbørn, som har samtykket i uskiftet bo.

Langt de fleste ligedelingstestamenter indeholder desuden bestemmelser om, at arv og forsikringssummer og pensioner skal tilhøre livsarvingerne som kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje, og at arv og forsikringssummer og pensioner til længstlevende skal tilhøre denne som fuldstændigt særeje

Når testamentet er underskrevet, beder I særbørnene om at underskrive forhåndssamtykkeerklæringer til at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Ovenstående ligedelingstestamente kan med fordel oprettes online med kyndig advokatbistand på www.minadvokat.dk. Prisen er kun 2.250 kr. incl. moms, hvortil kommer 300 kr. i notarialgebyr.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus