Kan jeg opsige min afdøde fars lejemål med forkortet varsel?

Ved sin død boede min far, der var længstlevende, i en 2½ værelses almennyttig bolig.

Vi har nu tømt lejligheden, og klar til at opsige / overdrage lejemålet til boligselskabet.

Er der tale om anderledes / reducerede opsigelsesvarsler i forbindelse med dødsfald.

Boet er udleveret til mig til privat skifte. Jeg er enearving.

Hvordan hæfter jeg / boet for husleje efter dødsfaldet? 

Svar:

Der gælder ikke regler om forkortede opsigelsesvarsler efter lejerens død. Du kan ved opsigelsen meddele udlejer, at lejligheden er tømt, og du kan kræve, at udlejer snarest søger at genudleje lejligheden.  Hvis det lykkes, skal boet ikke betale husleje i den resterende del af opsigelsesperioden

Boet hæfter for huslejen i opsigelsesperioden, hvis kravet anmeldes inden proklamafristens udløb, og du hæfter personligt, hvis du ikke sørger for, at boet betaler beløbet

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.