Hvilke beløb udbetales direkte til afdødes ægtefælle uden om et insolvent bo?

Indgår følgende beløb i dødsboet - eller udbetales disse uden om boet til ægtefællen, når dødsboet behandles ved bobestyrer som insolvent bo?

- ATP ægtefællesum

- Tilgodehavende feriepenge

- Beløb indbetalt til DMP og SP

- Beløb indbetalt til efterløn (efterlønskontingent)

Svar:

ATP-ægtefællesummen udbetales direkte til ægtefællen, mens de øvrige beløb udbetales til dødsboet og dermed kommer afdødes kreditorer til gode.

Livs- og ulykkesforsikringssummer samt kapital- og ratepensionskonti, hvor ægtefællen er begunstiget, udbetales også direkte til ægtefællen.

Der burde efter min mening være mulighed for at indsætte begunstigede på SP-ratepensionen i ATP, da der ikke er saglige grunde til at behandle denne type pension anderledes end andre ratepensioner, men der er desværre indtil videre ikke indført sådanne regler, formentlig fordi ingen har tænkt på, at retsstillingen var urimelig og inkonsekvent.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.