Kan enke holde arv efter søster uden for det uskiftede bo?

En enke, der hensidder i uskiftet bo, vil skifte med sine og afdødes 2 fællesbørn.

Hun skal modtage arv efter en afdøde søster. Boet er ikke endeligt gjort op.

Kan hun ved at begære skifte nu undgå at skulle medtage arven i dette skifte?

Svar:

Ja, hun kan holde arven uden for det uskiftede bo, hvis hun begærer skifte af det uskiftede bo inden 3 måneder efter arvens modtagelse. Dette følger af arvelovens § 23, stk. 7

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus