Kan et skattefrit dødsbo få refunderet tilbageholdt udbytteskat?


Som bestyrer af et skattefrit dødsbo har jeg modtaget aktieudbytte efter at selskabet har tilbageholdt udbytteskat.

Kan boet få refunderet denne skat og i givet fald hvem skal jeg henvende mig til?

Svar:

Boet kan ikke få denne udbytteskat refunderet, selv om boet ikke er skattepligtigt

 Dette fremgår udtrykkeligt af dødsboskattelovens § 6, stk. 1, 2. pkt., der lyder således:

 Indeholdt udbytteskat efter kildeskattelovens § 65 tilbagebetales dog ikke til boet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.