Gælder min søsters afkald på arv efter vore forældre også  arve efter vor morbror?

Min morbror er død den 14. oktober d.å. og har ikke oprettet testamente. Han efterlader sig ingen hustru, børn eller forældre.

Han efterlader sig kun 2 søstre, hvoraf den ene er min mor, men hun er død.

Min mor og far har 3 børn; Min bror, min søster og undertegnede. Min søster gav i sin tid arveafkald overfor far og mor.

Nu er spørgsmålet om min søster skal arve 1/3 af den arv, som skulle tilfalde min mor eller om arveafkaldet er gældende i denne situation også.

Vi har en advokat som ordner arvesagen, men hans "umiddelbare mening" er, at arveafkaldet ikke er gældende, når min mor og far er døde. Jeg har i sin tid fået oplyst at det gælder.

Svar:

Jeg er helt sikker på, at din søster har bevaret sin arveret efter jeres afdøde morbror

Man kan ifølge arveloven § 42 give arveafkald over for arveladeren, og over for arveladerens ægtefælle, hvis denne sidder i uskiftet bo.

Heraf følger, at et arveafkald gælder kun over for den konkrete arvelader, som modtager arveafkaldet, og ikke over for dennes slægt.

Man kan derfor ikke give et generelt arveafkald over for hele arveladerens slægt, medmindre man opsøger hver enkelt slægtning og giver arveafkald over for denne.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus