Stiger min arv, hvis jeg bliver medejer af min mands ejerlejlighed?

 

Vi har et spørgsmål angående fordeling af arv ved dødsfald.

Sagen er den, at vi har været gift i 3 år, og vi har formuefællesskab. Vores ejerlejlighed står i min mands navn, og han har 3 særbørn fra tidligere ægteskab. 

Spørgsmålet går på, er der forskel på min arv, hvis lejligheden står i hans navn, og hvis jeg bliver tilført på skødet, så vi begge står som ejere.

Vi har dog lavet et testamente, der går på, at jeg skal arve mest muligt. Men er lige blevet i tvivl, om det med lejligheden.

Svar:

Din arv bliver nøjagtigt den samme, uanset hvem der står som tinglyst ejer af ejerlejligheden, forudsat at I begge har positive nettobodele, dvs. ejer mere end I skylder. I så fald vil du i boslod og arvelod udtage 15/16 af fællesboet, hvis din mand dør før dig, og hans 3 særbørn skal arve 1/16 til deling.

Hvis I ejer ejerlejligheden i lige sameje med jer begge som tinglyste ejere, og i desuden opretter en ægtepagt om, at I skal have ægtefællebegunstigende kombinationssæreje om de ejendele, som I ejer i lige sameje, vil din samlede lod stige til 31/32 af ejerlejlighedens friværdi, og din mands 3 særbørn skal da kun arve 1/32 af friværdien til deling.

Hvis du skal være medejer, kan dette klares med en gaveoverdragelse, som skal tinglyses på ejendommens blad i tingbogen. Tinglysningsafgiften udgør 1.850 kr. plus 0,6% af overdragelsessummen, dog mindst af halvdelen af nyeste ejendomsvurdering. Dertil kommer advokathonoraret, som udgør 5.250 kr incl. moms, hvis du opretter gaveoverdragelsen online med advokatbistand på www.minadvokat.dk. Prisen kan blive noget højere, hvis du anvender almindelig gammeldags advokatbistand.

Hvis ejerlejlighedens friværdi eksempelvis er på 1.600.000 kr., skal hans særbørn have i alt 1/4 eller 400.000 kr., hvis I har almindeligt formuefællesskab og ikke har oprettet testamente. Særbørnene skal kun have i alt 100.000 kr., hvis I opretter testamente, hvor din mand begunstiger dig mest muligt. Endelig skal særbørnene kun have i alt 50.000 kr., hvis I tillige benytter løsningen med kombinationssæreje om ejendele i lige sameje.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus