Bortfalder et legat, hvis legataren ikke overlever testator?

Hvis der i et testamente er indsat en legatar med et bestemt beløb eller ting, og så denne legatar er afgået ved døden, når testamentet skal fuldbyrdes, vil legatarens egne arvinger da komme i betragtning, eller bortfalder legatet simpelt hen ? 

Legataren kan jo typisk være en person, man ikke er i familie med overhovedet.

Svar:

Der gælder en såkaldt udfyldningsregel om, at legatet bortfalder, hvis legataren ikke overlever testator, men konkret fortolkning kan føre til det modsatte resultat.

Legatarens livsarvinger vil således kunne tillægges indtrædelsesret, hvis der er sikre holdepunkter for at antage, at det har været arveladers ønske, at legatet skulle tilfalde legatarens livsarvinger.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus