Hvordan afsluttes et dødsbo, når afdøde havde kautioneret over for en bank?

Jeg er ved at opgøre dødsboet efter et afdødt familiemedlem.

I forbindelse med proklama har en bank anmeldt et krav, der hidrører fra at afdøde har kautioneret for et lån optaget af en bekendt til afdøde.

Pt. ser det ud til at låntager overholder sine forpligtelser og at lånet vil være fuldt tilbagebetalt om et års tid.

Mit spørgsmål går på, hvorledes en sådan forpligtelse normalt afvikles i et dødsbo. Skal boet udbetale det anmeldte krav til banken? Og hvis ja, hvordan får boet eller boets arvinger pengene tilbage, når forpligtelsen er ophørt?

Svar:

Boet skal indfri kautionsforpligtelsen og så overtage regreskravet mod hovedskyldneren

Arvingerne udtager herefter regreskravet, som kan kræves forrentet og afdraget på samme vilkår som hidtil.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus