Kan jeg ved testamente indsætte en værge for arven til min søn?

Jeg bor ikke sammen med min søns mor, og jeg skal i den forbindelse spørge, om jeg kan udpege en anden som værge/forvalter af hans arv, såfremt jeg skulle gå bort inden min søn bliver myndig således, at den arv han er berettiget til, og forefindes den dag han bliver myndig?

Svar:

Du kan ikke indsætte en testamentarisk værge til arven, da reglerne herom blev afskaffet d. 01.01.1997, men du kan indsætte en administrator til friarven, dvs. halvdelen af arven til din søn 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.

Århus