Har vi bevaret den indbyrdes arveret i separationstiden?

Det drejer sig om, at min mand og jeg er blevet separeret. 

Vi mener helt bestemt at have forstået, at vi i tilfælde af den enes dødsfald inden for separationsperioden arver den anden. Det kan oplyses, at vi har en søn på 24 år.

Svar:

Jeres indbyrdes arveret er bortfaldet ved separationen. Dette fremgår af arvelovens § 49, stk. 1

§ 49: Ægtefællers indbyrdes arveret bortfalder ved separation og skilsmisse.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus