Hvem arver mors afsyrede slagbænk?

Vi er tre søskende. Vores mor arvede i sin tid en afsyret slagbænk fra sin mor, der igen havde arvet den fra sin mor......

Skal denne slagbænk gå i arv til ældste datter eller kan en af sønnerne arve den?

Er der regler for sådan noget?

Svar:

Der er i arvelovens § 24 a en regel om fordelingen af boets aktiver mellem arvingerne. Reglen går ud på, at fordelingen skal ske ved lodtrækning, hvis flere arvinger ønsker samme genstand arveudlagt. En arving, fra hvis slægt eller slægtsgren et aktiv stammer, har dog fortrinsret til at overtage dette, såfremt det har særlig erindringsværdi for arvingen.

Jeres mor kan i sit testamente bestemme, at slagbænken skal tilfalde den ældste datter

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg