Forøges min farmors testationskompetence, hvis min far og min farbror giver blanke arveafkald?
 

Jeg har netop fået at vide, at min farmor er døende. Han har siden 2012 siddet i  uskiftet bo efter min farfar.

Min farmor har tre sønner, de to med min farfar. Disse to (min far og farbror) er dybt forgældede og ønsker at frasige sig arv og gæld. Min farmor ønsker da, at begunstige min bror og mig i et testamente, således at den tredie søn får så lidt som muligt af arven. Den tredie søn er ikke min farfars søn.

Hvor stor en del af det samlede bo kan hun da testamentere til min bror og jeg?

Svar:

Din farmor kan helt sikkert testere over 3/8 af det uskiftede bo.

Hvis din far og farbror giver blanke arveafkald på arven efter din farmor, kan hun tillige testere over din fars og din farbrors tvangsarv efter hende, dvs. yderligere to gange 1/24, således at hendes testationskompetence er på 11/24 af det uskiftede bo, og hendes særbarn arver i så fald kun 1/24. Dette resultat har støtte i en dom afsagt af Østre Landsret i 1993 (UfR 1993.799 ØLD).

Særbarnets tvangsarvelod forøges med andre ord ikke som følge af de to arveafkald, forudsat at din far og din farbror overlever din farmor.

Din forgældede far og farbror bør overveje at give personlige afkald på arven efter din farfar, således at arven efter ham går til dig og din bror.

I bør naturligvis kontakte en advokat, der kan bistå med en korrekte udformning af arveafkaldene og testamentet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg