Hvordan fordeles arven efter min mor og min stedfar?

Mine forældre blev skilt for mange år siden. De har begge giftet sig igen.

Min mors nye mand (min stedfar) har ingen børn men nogle søskende.

Hvis min mor falder bort før min stedfar, hvem vil så arve ham? Er det min søster og jeg eller hans søskende ?

Svar:

Jeg forudsætter i det følgende, at der er formuefællesskab i din mors nye ægteskab.

Hvis din mor dør først, vil manden på et skifte i levende live få i alt 3/4 af fællesformuen og du og din søster 1/4 til deling.

Når din stedfar senere dør, vil det hele gå til hans udarvinger, dvs. hans søskende.

Hvis I giver tilladelse til uskiftet bo, vil I ved hans død, får halvdelen af det uskiftede bo, og hans søskende den anden halvdel.

Hvis din stedfar omvendt dør først, vil  din mor arve det hele, og I vil da få hele formuen ved hendes død.

Hvis de dør samtidigt, vil du og din søster arve din mors halvdel af fællesformuen og hans søskende hans halvdel af fællesformuen.

Det er med andre ord den tilfældige dødsfaldsrækkefølge, der bestemmer, om I kommer til at arve en 1/4, halvdelen eller hele formuen.

Din mor og din stedfar bør oprette et testamente, hvis de ikke ønsker, at arven skal deles efter arvelovens regler.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus