Kan min søster, der er under samværgemål, oprette testamente?

Jeg har en søster, som er under mit lavværgemål.

Har hun mulighed for at skrive testamente, så hun derved selv bestemmer, hvem der skal arve hende og dermed undgå den normale arverækkefølge ?

Svar:

Din søster kan godt oprette testamente, selv om hun er under lavværgemål, som nu kaldes samværgemål.

Det afgørende er, at hun er i stand til at råde fornuftsmæssigt over sine ejendele. Hvis hun ikke kan det, kan testamentet erklæres ugyldigt efter arvelovens § 51:

Samværgen skal ikke underskrive eller tiltræde testamentet.

Din søster bør oprette sit testamente for notaren. Denne vil da normalt attestere, at hun er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente, og hvis hun klarer denne test, vil det blive uhyre vanskeligt at anfægte gyldigheden af testamentet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg