Privat skifte

Der er to arvinger til afdøde, som ved sin død i 2009 var enkemand og sad i uskiftet bo.

Den ene arving havde fuldmagt til at ordne alle den nu afdødes økonomiske forhold. Han har derfor - og har stadigvæk - alle bankbøger, aktier, obligationer m. v. i sin varetægt. Skulle de have været afleveret til skifteretten?

Ved privat skifte:

- Bliver arvingerne indkaldt til møde i skifteretten, og i bekræftende fald om hvad?

- Hvornår skal boet være opgjort?

- Hvornår kan bodelingen finde sted? Skal det afvente skifteretten?

Med venlig hilsen

anonym

Svar:

Det følger af aftalelovens § 21, stk. 2, at fuldmagten ophører fra udløbet af det døgn, hvor bekendtgørelse i Statstidende af indkaldelse til fordringshaverne finder sted.

Hvis boet skiftes privat, skal afdødes bankbøger naturligvis ikke afleveres til skifteretten.

Arvingerne bliver ikke indkaldt til møde i skifteretten, hvis arvingerne indsender en begæring om privat skifte og samtlige betingelser for privat skifte er opfyldt.

Et privat skifte skal normalt være opgjort med seneste skæringsdag 12 måneder efter dødsdagen. Boopgørelsen skal være indleveret senest 3 måneder efter den valgte skæringsdag.

Delingen af indboet skal under et privat skifte ske ved aftale mellem arvingerne. Skifteretten bliver ikke indblandet. Kan arvingerne ikke blive enige under et privat skifte, kan de til enhver tid begære boet skiftet ved bobestyrer.

Du kan på emne nr. 826 læse mere om privat skifte.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus