Bør min søster sidde i uskiftet bo?

Min søster er for 3 uger siden blevet enke, og jeg har i den forbindelse nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på.

Min søster og hendes nu afdøde mand har 2 voksne fællesbørn. De havde et hus, som blev solgt på tvangsauktion. Manden var ejer af huset og enedebitor på lånene, og han havde en gæld til kreditforeningen på ca. 500.000 kr efter tvangsauktionen.

De købte for 1½ år siden et "nyt" hus, hvor min søster er ejer og enedebitor på kreditforeningslånet.

Min søsters formue incl. friværdien i huset er på ca. 250.000 kr., og manden har fortsat gælden til kreditforeningen på ca. 500.000 kr.

Spørgsmål:

1.  Skal K vælge at skifte eller sidde i uskiftet bo?

2. Hvad med mandens gæld fra tvangsauktionen ?

3. Havde situationen været anderledes, hvis der var oprettet særeje i forbindelse med købet af det "nye" hus?

Svar

ad 1: Din søster skal helt sikkert vælge at lade boet skifte ved en bobestyrer. Hvis hun sidder i uskiftet bo, kommer hun til at hæfte personligt for mandens gæld på 500.000 kr.

ad 2: Gælden indgår i det insolvente dødsbo, som skal have boslodskrav fra din søster på 125.000 kr.

ad 3: Ja, hustruen burde have haft skilsmissesæreje, der blev fuldstændigt særeje, hvis hun blev længstlevende, (kombinationssæreje) eller fuldstændigt særeje. Så skulle hun ikke aflevere 125.000 kr. til det insolvente dødsbo.

Det er meget ærgerligt, at din søster og hendes nu afdøde mand ikke har sørget få at oprettet en ægtepagt herom. Så kunne hun have sparet 125.000 kr., som nu tilfalder kreditforeningen efter at bobehandlingsudgifterne er betalt.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus