Hvor meget skal min søster i England betale i afgift af arv efter vor faster i Danmark?

Min søster og jeg skal arve min faster, som har lavet testamente.

Min søster er bosidende i England. Er der forskel på boafgiften for hende?

Arven er på ca. 260.000 kr., hvor stor en del skal der betales i afgift og er der et bundfradrag i dette tilfælde.?

Svar

Det er uden betydning for afgiftsberegningen, at den ene arving bor i England - afgiften er den samme, da der skal betales afgift efter de danske regler, når arveladeren ved sin død havde bopæl i Danmark.

I skal betale bo- og tillægsboafgift med i alt 72.132,50 kr., hvis boet er på 260.000 kr., og hvis din faster dør i 1999. Hvis I deler boet, skal I også dele afgiften med 36.066,25 kr. til hver.

Der skal først beregnes boafgift på 15% af det beløb, som overstiger burdfradraget på 196.600 kr. det bliver 9.510 kr.

Der skal dernæst beregnes tillægsboafgift på 25% af bobeholdningen minus boafgiften, og det bliver 62.622,50 kr.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg


Hit Counter

29-12-19