Hvor meget skal min søster i England betale i afgift af arv efter vor faster i Danmark?

Min søster og jeg skal arve min faster, som har lavet testamente.

Min søster er bosidende i England. Er der forskel på boafgiften for hende?

Arven er på ca. 400.000 kr., hvor stor en del skal der betales i afgift og er der et bundfradrag i dette tilfælde.?

Svar

Det er uden betydning for afgiftsberegningen, at den ene arving bor i England - afgiften er den samme, da der skal betales afgift efter de danske regler, når arveladeren ved sin død havde bopæl i Danmark.

I skal betale bo- og tillægsboafgift med i alt 111.036,25 kr., hvis boet er på 400.000 kr., og hvis din faster dør i 2020. Hvis I deler boet, skal I også dele afgiften med 55.518,12 kr. til hver.

Der skal først beregnes boafgift på 15% af det beløb, som overstiger burdfradraget på 301.900 kr. det bliver 14.715 kr.

Der skal dernæst beregnes tillægsboafgift på 25% af bobeholdningen minus boafgiften, og det bliver 96.312,25 kr.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg