Hvornår anses en fisker, der er faldet over bord, for død?

Hvornår kan enken få udbetalt livsforsikringen, hvis hendes mand er en fisker, der er faldet over bord, og hans krop ikke er fundet?

Svar

Forsikringsselskabet skal først udbetale forsikringssummen, når fiskeren er erklæret for død. Dette kan ske på følgende 3 måder.

1. Hvis det er sikkert, at han er død, kan skifteretten afsige en dødsfaldskendelse. Fiskeren er f. eks. faldet over bord 100 km fra land i iskoldt vand uden redningsvest.

2. Hvis der efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder er en særdeles høj grad af sandsynlighed for, at han er død, men det dog ikke kan anses for sikkert, kan han erklæres død ved en dødsformodningsdom, når der er forløbet ½ år. Fiskeren er f. eks. faldet over bord 20 km fra land i 20 grader varmt vand med redningsvest.

3. I andre tilfælde skal der være gået 5 år fra det tidspunkt, hvor han sidst vides at have været i live, for der kan indledes sag om dødsformodning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus