Bortfalder arveretten mellem ægtefæller, når samlivet har været ophævet i over 5 år?

Min søster er netop afgået ved døden. Hun havde ingen børn. Hun var gift, men boede alene de sidste 5 år, da hendes ægtefælle har i denne periode har boet sammen med en anden kvinde. Hun har ikke oprettet testamente.

Mit spørgsmål går på, om det kan være rigtigt, at ægtefællen under disse omstændigheder er enearving til min søsters bo og at jeg som bror ikke vil arve noget.

Svar

Din søsters mand er hendes arving, selv om samlivet havde været ophævet i 5 år. Den legale arveret mellem ægtefæller falder aldrig bort ved samlivsophævelse, uanset hvor mange år samlivsophævelsen måtte vare.

Arveretten falder først bort ved separation eller skilsmisse, og der er derfor intet at stille op. Din søsters ægtefælle arver hele boet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg