Kan vi opsige min afdøde fasters lejemål med 1 måneds varsel?

Min faster døde her den 22. december 1998. Hun boede i en lejlighed i et privat boligudlejningsselskab.

Jeg har skrevet til udlejeren og opsagt lejemålet til den 1. februar 1999, da jeg mener det er rigelig tid til at få ryddet lejligheden. Inden jeg skrev talte jeg med udlejeren pr. telefon og fik oplyst, at jeg skulle regne med 3 måneders opsigelsefrist, hvilket jeg syntes lød helt urimeligt, når det drejede sig om et dødsfald. Mit spørgsmål:

Kan det være rigtigt, at boet efter min faster er tvunget til at betale 3 måneders leje, hvis vi nemt kan klare os med en måned til at få ryddet lejligheden?

Svar

Udlejeren har ret i, at lejemålet skal opsiges med tre måneders varsel, se lejelovens § 86 stk. 1. Der gælder således ikke særlige regler om forkortet opsigelsesvarsel for dødsboer.

Men - og med stort: MEN - tømmer I lejemålet i løbet af de næste par uger og afleverer nøglerne til udlejeren, så skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje hurtigst muligt for derved at begrænse jeres tab. Der fremgår helt klart af lejelovens § 86 stk. 3, som I kan gøre udlejeren opmærksom på.

Det ville undre mig meget, hvis lejemålet ikke kan genudlejes fra omkring 1. februar 1999. Og i så fald slipper dødsboet for at betale husleje for den resterende tid af det sædvanlige opsigelsesvarsel på tre måneder.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

PS: Du har rent juridisk slet ikke ret til at opsige lejemålet på boets vegne, da boet endnu ikke er behandlet i skifteretten.