Hvordan får jeg for meget betalt leje tilbage?

Jeg skriver angående huslejenævnets afgørelse af sag om for høj husleje.

Jeg (lejer) fik for 3 uger siden tilkendt 7000,- kr, som jeg efter huslejenævnets udtalelse har betalt for meget i husleje.

Udlejer påtænker ikke at indbringe sagen for boligretten, men accepterer på den anden side heller ikke afgørelsen og har ikke betalt noget endnu.

Jeg har indtil videre selv kørt sagen, men hvad gør jeg nu ? - hvordan får jeg udlejer til at betale ?

Jeg har som bekendt kun 4 ugers frist til at indbringe sagen for boligretten - eller hvordan......?

Svar:

Hvis jeg havde fået medhold ved huslejenævnet og skulle have 7.000 kr. tilbage, ville jeg gøre følgende:

1) Vente med at foretage mig noget, indtil 4-ugers fristen for at indbringe sagen for boligretten, jf. lov om midlertidig boligregulering § 43 stk 1, var overskredet.

2) Derefter sende min udlejer et anbefalet brev, som jeg af bevismæssige grunde beholdt en kopi af, og hvor jeg anmodede ham om straks og inden otte dage at tilbagebetale beløbet.

Tillige ville jeg skrive følgende:

"Modtager jeg ikke beløbet, inden den nævnte frist, vil det blive modregnet i mine lejebetalinger fra... (førstkommende lejebetaling) og indtil jeg har boet alle 7.000 kr. op, dvs. indtil... (regn selv ud)".

3) Ved hver lejebetaling - i form af modregning - sende ham et anbefalet brev, hvori jeg meddeler følgende: "Min husleje på kr..... er betalt i form af modregning, idet det beløb, jeg skal have tilbage i husleje, jf. huslejenævnets afgørelse, nu udgør (7.000 kr. minus huslejen) ... kr.". Og så fremdeles, indtil tilbagebetalingen er genemført fuldt ud.

Du kan også gå hårdere til værks, men det vil kun påføre dig yderligere besvær og måske omkostninger. Derfor - og fordi du fortsat bor til leje hos samme udlejer - kan du med fordel benytte den omtalte modregningsmodel!

Skulle du ønske at benytte mere probate midler, skal du ganske rigtigt have boligrettens dom, for huslejenævnets kendelser kan ikke direkte bruges til et udlæg mod udlejeren.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund