Opsigelse af lejekontrakt som fastligger på campingplads.

Min svigermor har en lejekontrakt som fastligger på en campingplads gældende for 1 år ad gangen. I lejekontrakten har udlejer mulighed for at opsige kontrakten ved misligholdelse (eks. overtrædelse af ordensregler på pladsen).

Har lejer mulighed for at opsige kontrakten inden for perioden og få godtgjort leje forholdsmæssigt?

Svar:

Din svigermor har indgået en såkaldt tidsbegrænset lejeaftale, og den udløber af sig selv efter et år. Derfor har hun ingen ret til at opsige aftalen med et kortere varsel, så hun - ved fraflytning af pladsen - skal have refunderet en del af den indbetalte leje.

Hvis din svigermor alligevel opsiger kontrakten og fraflytter, kan hun henvise til:

1) at udlejeren (ved en fraflytning i utide) har pligt til at forsøge at genudleje "fastligger-pladsen",

2) og at det, der kommer ind ved en sådan genudlejning, skal betales til din svigermor (så hendes tab begrænses).

Kan pladsen ikke genudlejes, fx fordi der er en del tomme arealer på den pågældende campingplads, så er der intet at gøre.

Lejeforholdet er i øvrigt ikke omfattet af lejeloven, da denne kun gælder for leje af hus eller husrum.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund