Kan jeg bytte min lejlighed, som delvist anvendes til erhverv?

Først - tak for en god homepage og tilhørende service.

Mit spørgsmål er følgende:

Jeg bor i en beboelseslejlighed, hvor der er ret til at være erhverv i 48% af lejligheden. Det benytter jeg mig af. Har jeg bytterettigheden over denne lejlighed?

Der er 10 boliglejemål og 2 erhvervslejemål i ejedommen.

Hvad hvis jeg ophører som selvstændig erhvervsdrivende og altså ikke udnytter erhvervsdelen og udelukkende benytter lejemålet til beboelse? (Kan jeg gøre dette dagen før jeg bytter den væk?) Har jeg så bytteretten?

Svar:

Nej, du har ingen bytteret. Det fremgår af lejelovens § 73 stk 1, hvori der står følgende:

"Lejeren af en lejlighed, der UDELUKKENDE ER UDLEJET TIL BEBOELSE, har ret til at bytte...".

Eller svaret på anden vis, så har du et blandet lejemål, og derfor er det ikke "udelukkende udlejet til beboelse" - og dermed heller ikke omfattet af reglen om bytteret.

Du har ikke bytteret, selv om du ophører med den erhvervsmæssige anvendelse. Lejligheden vil fortsat være udlejet til såvel beboelse som erhverv, og derfor kan du heller ikke i denne situation bytte med en anden boliglejer.

Det vil være lejlighedens status - og ikke dens faktiske anvendelse - der er afgørende for bytteretten.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund