Er der faste priser på tilstandsrapporter?

Jeg har gennem ejendomsmægleren fået lavet en tilstandsrapport og må konstatere fra andre tilstandsrapporter, at prisen kan svinge fra kr. 3000 til godt kr. 6000 for tilsyneladende ens rapporter.

Kan den byggesagkyndige frit fastsætte sin pris herfor?

Findes der en oversigt over byggesagkyndige, der er godkendt til at udforme tilstandsrapporter?

Den byggesagkyndige har bl.a. påført "....manglende udluftning i loftsrum". Efter min anmodning om udbedring af manglerne har tømrer besigtiget "manglen". Må konstatere at loftet er i overensstemmelse med regulativerne og ikke viser tegn på manglende udluftning. Udtrykker at det vil være spild af penge at foretage sig noget.

Hvorledes forholder jeg mig til tømrerens udsagn og den måske misvisende udformning af tilstandsrapporten?

Svar:

Der gælder ikke faste priser på tilstandsrapporter. Bygge- og boligstyrelsen har i en bekg. nr. 52 af 23.01.2003 fastsat maksimale priser for udarbejdelsen af tilstandsrapporter. Beløbene afhænger af husets størrelse og alder og svinger mellem ca. 4.756 kr. for et hus på under 100 kvm. opført efter 1940 til ca. 8.763 kr. for et hus på op til 299 kvm opført før 1940.

Der er som nævnt kun tale om maksimalpriser og prisen kan derfor meget vel være lavere end de nævnte priser.

Jeg foreslår, at du beder konsulenten ændre sin rapport, da der jo ikke er noget galt med udluftningen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg