Kan vi kræve for meget betalt varme udbetalt kontant?

Først vil jeg sige, at I har en meget overskuelig hjemmeside dækkende mange spændende emner, og at svarene endda er til at forstå.

Vi har som de fleste i Danmark et forsyningsselskab, som leverer vand, varme og el.

Vi betaler rater hver anden måned, baseret på en lige opdeling af et anslået årsforbrug.

Vi har købt et nyt hus, hvor vi ikke kendte det forbruget, da den ældre dame som boede der før, jo blev til 4 personer. Vi satte et skøn baseret på forbruget i det gamle hus.

Men alt i alt blev det til et væsentlig mindre forbrug, og årsopgørelsen giver faktisk en rate i overskud. Normal praksis er (åbenbart mange steder i Danmark) at overføre et evt. overskud til næste års første rate.

Her kommer problemet.

Vi bryder os ikke om at skulle indbetale næste rate 1½ - 2 måneder før forfald. Hverken principielt eller i praksis, da vi mener at pengene ligger bedre i vores lommer.

Har vi krav på at få udbetalt overskuddet? Eller må man acceptere dette formynderi?

Hvis disse spørgsmål er til at besvare, vil vi på forhånd sige tak.

Svar:

Svaret på jeres spørgsmål er ikke reguleret i loven, men afhænger fuldstændig af vedtægten for det pågældende forsyningsselskab. Men sædvanligvis er det - som I selv skriver - i overensstemmelse med vedtægterne.

Send eventuelt forsyningsselskabet et brev, hvor I beder om at få oplyst hjemmelen for den omtalte praksis.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund