Kan vi rejse erstatningskrav mod vores advokat?

I forbindelse med køb af ejerlejlighed har vi valgt at bruge advokat til at forestå skødeskrivning osv.

Advokaten "varetager" imidlertid ikke vores interesser, og svarer ikke på vores henvendelser (breve/telefaxer/telefonisk).

Nu er det sådan, at sælgers bank hjemtog et for lille ejerskiftelån, hvilket herefter blev annulleret og et nyt/korrekt blev hjemtaget. I mellemtiden har kursen ændret sig, hvilket betyder, at købssummen stiger ca. kr. 35.000,00. Sælgers bank oplyser, at vi ikke har foretaget kurssikring. Hvorfor har vi ikke det, når vi ved det 1.møde med advokaten bekræftede (mundtligt), at det ville vi ?

Samtidig har sælgers bank forgæves forsøgt kontakt med advokaten med hensyn til hjemtagelsesdato m.m. i ca. 1 måned, uden at vi var vidende herom.

Har vi nogen mulighed for at klage over advokatens manglende varetagelse af vores interesser, og i givet fald har vi nogen chance for økonomisk erstatning, så vi er økonomisk stillet som ved kurssikring?

Svar:

Jeg vil foreslå, at I snarest retter henvendelse til en anden advokat, som kan vurdere, om jeres advokat har begået fejl, og desuden sørge for at opgøre jeres erstatningskrav.

Jeg kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om advokaten har begået fejl. Sagen forekommer oplagt, hvis advokaten bekræfter, at det på mødet blev aftalt, at der skulle indgås kurskontrakt. Jeg vil imidlertid gætte på, at advokaten ikke vil indrømme, at en sådan aftale er indgået, og i så fald bliver sagen straks vanskeligere, da I jo har bevisbyrden for, at der er begået fejl.

Den omstændighed, at advokaten ikke besvarer henvendelser i sagen kan tyde på, at der er begået fejl!

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg