Kan man kræve aktindsigt i bestyrelsesmødereferater?

Jeg har bedt om aktindsigt i referater fra bestyrelsesmøder i den ejerlejlighedsforening, hvor jeg bor. Men det nægter bestyrelsen at udlevere. Jeg mener, alt i foreningen er offentligt for medlemmerne.

Kan bestyrelsen virkelig nægte at udlevere disse referater?

Svar:

Efter lov om ejerlejligheder og efter den såkaldte normalvedtægt for ejerforeningen har du ingen direkte hjemmel til at få aktindsigt i referater fra bestyrelsesmøder. Men er du og mindst en fjerdedel af ejerforeningens medlemmer utilfredse med bestyrelsens "lukkethed" - eller hvad vi nu skal kalde det - kan I begære en ekstraordinær generalforsamling, hvor I sætter den ønskede åbenhed (i den helt konkrete sag) på dagsordenen.

Bestyrelsen bør vel have mulighed for at behandle sager - fx personsager - uden alle andre ejere kan få indblik - via aktindsigt - i alle detaljer..?

Det fremgår af normalvedtægt for ejerlejligheder, at bestyrelsen har pligt til at udarbejde et kort mødereferat. Bestemmelsen lyder således.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Reglerne om egentlig aktindsigt gælder kun i den offentlige forvaltning!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund