Kan vi sælge til prisen før eller efter generalforsamling?

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan man takler følgende situation:

Vi skal sælge vores andelsbolig. Andelskronen er i øjeblikket X kr. værd. På næste generalforsamling vil den ny andelskrone blive godkendt. Vi fraflytter først lejligheden ca. 3 dage efter generalforsamlingen. Hvilken andelskrone gælder da?

  1. Er det den andelskrone, der er gældende, når købsaftalen underskrives af sælger og køber, der skal anvendes?

  2. Er det muligt/lovligt at indføre, at et evt. fald i andelskronen skal komme køber til gode, og en stigning skal komme sælger til gode?

Er det ikke normalt, at man anvender den på "underskrift-dagen" gældende andelskroneværdi?

Svar:

Prisfastsættelse af andelslejligheder og vilkårene for overdragelse afhænger først og fremmest af vedtægterne og besvarelse af de stillede spørgsmål vil derfor afhænge heraf.

Af de fleste vedtægter fremgår det, at andelskronen er gældende fra generalforsamling til generalforsamling. Sælger man derfor sin lejlighed er det som udgangspunkt priserne på salgstidspunktet, der er gældende, og ikke priserne på overtagelsesdagen.

Spørgsmålet er imidlertid, om man kan tage forbehold om, at de priser (andelkrone), der bliver vedtaget på en kommende generalforsamling skal være gældende mellem parterne. Det er min opfattelse, at man ikke kan indgå sådanne aftaler om efterfølgende regulering af priserne i opadgående retning, idet priserne jo netop er fastlagt fra den ene generalforsamling til den næste generalforsamling, og da man på salgstidspunktet i andelsboligforeningen netop ikke har trufftet beslutning om, hvilke priser der skal gælde fremover. Generalforsamlingen beslutter ikke, og kan ikke beslutte, at priserne skal gælde med tilbagevirkende kraft.

Efter min opfattelse er der imidlertid ikke noget til hinder for at man aftaler, at prisen reguleres i nedadgående retning, hvis der træffes en lovlig beslutning herom, og at denne regulering kommer køberen tilgode.

Altså - det normale er, ar andelslejligheder sælges til de priser, der er gældende på salgstidspunktet uden efterfølgende regulering. Der er mig bekendt ikke praksis på området.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg